27 Şubat 2015 Cuma

Dış Ticarette Nakliye Yöntemleri Son Bölüm

    Grup C den devam ediyorum.
CFR: Cost And Freight
    Alıcının kendi ülkesinde, ismi kesinleştirilmiş malların indirileceği limana dek olan navlun ücretinin ödenmiş olarak teslim edildiği uygulamadır. Sadece denizyolu nakliyesinde kullanılacak bir uygulamadır. Risk konusunda FOB Free On Board teriminde ki özelliklere sahiptir sadece bu terimin özelliğinde, satıcı varış limanına malları navlun bedeli ödenmiş olarak göndermektedir.
CPT: Carriage Paid To...
    Navlun bedeli ödemesi ile ilgili olan bu terimde de alıcının ülkesindeki malların varış noktasına dek olan navlun bedelinin ödenmesi uygulamasıdır. Hemen hemen tüm nakliye türlerinde kullanılabilmektedir. Bu sistemde mallar nakliyeye teslim edildiği anda riski artık alıcı tarafa geçmiş kabul edilir. Aslında CPT Carriage Pait To teslim uygulaması aynı FCA daki gibidir tek farkı ihracatçının navlun bedeli ödemiş olmasıdır.
CIF: Cost, Insurance And Freight
    Bu uygulamada CFR Cost And Freight sistemine ek olarak navlun bedelinin yanı sıra ihracatçı varış limanında malların sigorta primini de ödemektedir. Sigorta yapılan malların değerinin sözleşme ücretinin %10 fazlası olmalı ve sözleşmedeki söz konusu para birimi cinsinden olmalıdır.
CIP: Carriage And Insurance Paid To...
    Bu uygulamaya göre de aynı CPT Carriage Paid To... sistemindeki gibi yapılan nakliye işlemine ek olarak sigorta priminin de ihracatçı tarafından karşılanması eklenecektir.
Grup D
DAT: Delivered At Terminal
    Buarada iki taraf içinde uzlaşılarak belirlenmiş gümrük, liman gibi terminal noktasına tüm malları boşaltma masrafı ihracatçıya ait bir şekilde, ithalatçı yani alıcının himayesine bırakılmasıdır. Bu aşamadan sonra gümrükte doğacak tüm işlem masrafları alıcıya ait olacaktır.
DAP: Delivered At Place
    Burada da tüm gümrük işlemlerinin masrafları alıcıya ait olmakla beraber burada tek fark; malların boşaltma yapılması için hazır bir şekilde nakliye aracının üzerinde bırakılmasıdır.
DDP: Delivered Duty Paid
    Bu sistemde gümrük vergisi ihracatı gerçekleştirilen satıcı tarafından, alıcının ülkesinde ismi belirtilmiş varış noktasında ödenecektir. Bu terimde İhracatçı yani satıcı en fazla riski yüklenerek, gümrükte alıcının emrine bıraktığı kısma dek her çeşit masraf ve risk satıcıya ait olmaktadır. Exworks işlemde satıcı nasıl hiç risk almıyorsa bu işlem de onun tam tersi niteliğindedir.

    Nakliye Yöntemleri konumuzda küçük bir değerlendirme yapmak gerekirse; zaten Dış Ticaret trafiğinde yaygın kullanılan terimlerin FOB, CFR, CIF aynen bunlara eş değer olarak da FCA, CPT, CIP olduğunu söyleyebiliriz. Genelde Alıcı kişi yani İthalatçı, navlun bedelini, malların sigorta bedelini ve dış hasarlarla ilgili olan sigortayı karşılamaktadır. Bazı durumlarda bunun bir değişik şeklini satıcı ile anlaşarak navlun bedelini ona ödettirme şeklinde yapabilirler.26 Şubat 2015 Perşembe

Dış Ticarette Nakliye Yöntemleri Bölüm_2

    Dünkü Incoterms terimlerinin açılımı ve anlamları ile ilgili konumuza devam ediyorum:
FAS: Free Alongside Ship
    Bu da yine satıcının kendi ülkesinde gerçekleştirilen bir nakliye çeşididir ve istenilen, belirtilen limanda malların gemi yanında teslim edilmesi ile gerçekleşir. Geminin iskeleye yanaşmadığı durumlarda açıktan gerçekleştirilen malları yükleme işleminde kullanılmakla birlikte buraya kadar olan tüm sorumluluk ve masraf satıcıya ait durumdadır. Yükleme yapılacak geminin kesinlikle vinçli bir yük gemisi olması gerekiyor. Ancak malların gemiye yüklenmesi işleri alıcıya aitken gümrüğe dayalı işlemler yine satıcıya aittir. Genelde sadece deniz ve gemi yolu taşımacılığında kullanılacak bir uygulamadır.
FOB: Free On Board
    Gemide teslim anlamına gelen bu uygulama, satıcının kendi ülkesinde söz konusu nakliye limanında gemide teslim yapılmasıdır. Satıcı geminin içine malları bıraktıktan sonra tüm sorumluluk, risk ve masraf konuları alıcıya ait olur. FOB kavramı en çok kullanılan Incoterms terimlerindendir. Dış Ticaret (Foreign Trade) işindekiler genelde mal alacakları ülke satıcısından fiyat alırken FOB Price (Gemide Teslim Fiyatı) şeklinde mal talep ederler. Satıcı da hesaplarını buna göre yaparak son fiyatı alıcıya ya da aracı kişiye ulaştırır. Kullanılan terimler arasında FOB Stowed kelimesini de sıkça duyabileceğiniz gibi FOB Trimmed kelimesi ile de sık karşılaşırsınız. İlki malların satıcı tarafından gemi ambarına inene den tüm masraf ve riskin alınacağı anlamına gelirken, ikincisi ambara inmiş malların ambar içine yerleştirilmesi anlamını taşımaktadır.
    FOB (Free On Board) yöntemi ile yapılan nakliye şekli tamamı ile satıcı yani ihracatçıya ait bir uygulamadır. Ülkeler Dış Ticarette satın alınan ya da satılan malların genel olarak gemi yolu ile nakliye yapılmasından yanadır. Maliyet daha ucuza gelmekte ve hız bakımından da rahat olmaktadır. Ancak satıcı ya da alıcının bulunduğu yerde deniz yolu sıkıntılı ise veya taraflardan biri kamyonla nakliye ya da uçakla nakliye talebinde bulunuyorsa, o zaman FOB (Free On Board) uygulaması bu hususlar için kullanılamaz.
    Malları ihracatçı taraf gemiye yerleştirip, sorumluluğunu yerine getirdikten sonra artık işin bundan sonraki kısmı alıcıyı yani ithalatçıyı ilgilendirecektir. Yabancı bir ülke ile iş yapılacağı düşünülürse, gemi organizasyonunu gerçekleştirecek olan ithalatçı öncesinde ihracatçıdan liman veya iskelenin özellikleri ile ülkesine göre yükleme şartları nasıldır bunları öğrenmek zorundadır: Yüklemenin yapılacağı limanın veya iskelenin adı mutlaka öğrenilmelidir - İskelenin deniz derinliği yani draftı bilinmelidir - İskelenin uzunluğu kaç metredir mutlaka öğrenilmelidir - Yüklenecek mallar fazla sayıda olabilir bu yüzden vinç sayısı ile taşıma kapasiteleri belirlenmelidir.
    İthalatçı yani alıcı taraf bu bilgileri edindikten sonra, araştırmasını iyice yapacak ve kendi mallarına en uygun gemiyi kiralayacaktır. Kiralama öncesinde ise seçtiği gemi hakkında satıcı yani ihracatçı taraftan onay alıp gemi hakkında uzlaşmaya gitmelidir. Bu kabul bildirimine Vessel Nomination denilmektedir. İhracatçı bunu inceler, malına ve kendi prosedürlerine göre reddeder veya kabul eder. Kabul ettiği taktirde ise; ithalatçı tarafa göndereceği onay mesajının başlığı Stem Confirmation olmalıdır. Bu onay mesajı alıcı tarafa ulaştığı an artık gemi kiralanabilir.

25 Şubat 2015 Çarşamba

Dış Ticarette Nakliye Yöntemleri Bölüm_1

    Dünkü yazımda belirttiğim, Dış Ticaret in olmazsa olmazları Incoterms terimlerini tek tek açıklayıp, ne anlama geldiklerini ve nerelerde kullanıldığını anlatacağım.
    İlk olarak yazımdaki sıraya göre başlayıp Grup E kısmındakileri anlatayım;
EXW: Exworks
    Bu teslimat konulu Incoterms terimi aslında kısaca malı satıcının, kendi ülkesinde ve satıcının, kendi iş yerinde teslim yapma anlamına gelmektedir. Teslim sorumluluğunun satıcıda olduğu bu sistemde, satıcı mallarını fabrikasında ya da atölyesinde her nerede üretiyorsa burada malları alıcı için hazır bulunduracaktır. Eğer aksi bir kayıtlı ibare bulunmuyorsa satıcı sadece malları bulundurmakla sorumlu olacak, alıcının göndereceği nakliye aracına yükleme yapmak ile sorumlu olmayacaktır. Bu aralarındaki anlaşmaya bağlı olarak gelişecek bir şeydir. Satıcı mallarını hazırladığını ve zamanını alıcıya iletmelidir. Mallar satıcının üretimhanesinden çıktığı an itibari ile tüm olası risk ve masraflar alıcıya ait olmuş demektir. Exworks için diyebiliriz ki satıcı açısından riski olmayan kendi ülkesi içinde yaptığı rutin bir satıştan farkı yoktur. Eğer alıcı tüm ihracat formalitelerini direk ya da çeşitli yollarla gerçekleştiremeyecekse bu yolu kullanması sağlıklı olmaz o zaman FCA ( Free Carrier) yolunu kullanabilir.
 Grup F kısmında değerlendirilen terimler ise;
FCA: Free Carrier
    Bu terimdeki yöntemde diğerinden biraz farklı olarak satıcının ülkesinde bir teslim yeri belirtmesi istenilerek taşımacıya teslim etmesiyle yapılan bir uygulamadır. Satıcı tüm ihracatın gerekli formalitelerini halletmiştir ve alıcının istediği ve ismini belirleyip, söylediği nakliyeciye mallarını teslim ederek sorumluluklarını tamamlamış olur. Nispeten daha güvenli bir yoldur. Eğer alıcı bir teslim yeri belirleyemediyse, satıcı o bölge civarında bir noktayı nakliye noktası olarak belirleyecektir. Dış Ticaret uygulaması gereği nakliyeci ile sözleşmesi yapılması gerektiği için satıcının yardımı istenildiğinde, risk ve masraflar alıcıya ait olacak şekilde bunu gerçekleştirebilir. FCA (FREE Carrier) kavramında taşımacıya teslim kavramı nakliyeciye göre şu hallerde gerçekleşmiş sayılır:
 - Demiryolu Nakliye Seçeneği: Mallar bir konteyner içerisine tamamen sığıp dolduruyorsa, satıcının bu vagonu prosedüre bağlı olarak yüklemesi gerekiyor. Demiryolu tarafından nakliye olarak teslim alınan malların yükümlülüğü artık alıcıya geçmiş kabul edilir.
 - Karayolu Nakliye Seçeneği: Mallar alıcının istediği nakliye aracına tamamen yüklendiğinde prosedür tamamlanmış ve sorumluluk, risk artık alıcıya geçmiş olur.
 - Denizyolu Nakliye Seçeneği: Mallar bir konteynerı tamamen dolduruyorsa, bu konteyner bir deniz taşımasına götürülüp, yüklenip, deniz terminaline girdiği anda taşımacıya karşı olan teslim sorumluluğu gerçekleşmiş olur.
 - Havayolu Nakliye Seçeneği: Malların havayolu taşımasının ya da onun için çalışan diğer bir şahse teslim edilmesi ile taşımacıya karşı olan teslim sorumluluğu halledilmiş olmaktadır.

24 Şubat 2015 Salı

Incoterms 2010 - Uluslararası Sözleşme Şartları

    İki taraf arasında yapılmış sözleşme ile uluslararası ticaretin ilk adımı gerçekleştirilmiş olur. Sözleşme de içerik olarak önem teşkil eden şeylerden biri tarafların sorumluluklarının kesin bir çerçevede belirlenmiş olmasıdır.
    Bu sorumlulukların hangi noktalar arasında oluştuğu; ödeme planları, nakliye, sigorta konusu gibi masraf doğuran işlemlerin ne koşullarda ve nasıl bölüşüleceği yapılan sözleşmede netleştirilmelidir. Bu söz konusu sorumluluklar ve yükümlülükler, zaman içinde bazı değişikliklere uğrayıp, düzenlemelere tabi tutulabilmektedir. İşte INCOTERMS programını oluşturan Uluslararası Ticaret Odası (ICC: International Chamber of Commerce) uygulamayı hayata geçirmiştir.
    İlk versiyonu 1936 yılında yayınlanmış olan Incoterms programının, zamana işleyen, gerek teknolojinin getirdiği değişiklikler gerekse ticaretin doğurduğu değişiklikler ışığında 1963, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 ve son versiyonu da 2010 daki Incoterms tir.

    Hala geçerli olan 2010 Incoterms i 4 gruptan meydana gelir ve bu gruplarda uluslararası ticarette önemli olan ve kesinlikle kullanılacak, karşınıza çıkacak alt gruplardan oluşur.
    Grup E (Çıkış) ( Exit)
    -EXW        : Exworks
    Grup F ( Navlun Ödenmemiş) ( Freight Unpaid)
    -FOB         : Free On Board
    -FCA         : Free Carrier
    -FAS         : Free Alongside Ship
    Grup C ( Navlun Ödenmiş) ( Freight Paid)
    -CFR         : Cost And Freight
    -CPT         : Carriage Paid To...
    -CIF          : Cost, Insurange And Freight
    -CIP          : Cost, Insurange Paid To...
    Grup D ( Varış) ( Destination)
    -DAT        : Delivered At Terminal
    -DAP        : Delivered At Place
    -DDP        : Delivered Duty Paid
   

20 Şubat 2015 Cuma

Dış Ticarette Operasyon Akışı Nasıl olmalıdır?

    Genel bir ticarette olduğu gibi buna çok benzer yapıda bir işlem akışı Dış Ticaret Operasyonlarında da gözlemlenebilir. Her zaman olduğu gibi öncelik satış işlemlerinin gerçekleştirilmesindedir. Daha sonra malları alış işlemleri gerçekleştirilebilir. Sonuçta satılan mallar ihraç gümrüğünden geçmeden ithal gümrüğüne giremeyecektir.
    Sözleşme imzalama şartı olmaksızın öncesinde İhracat yapmak isteyen kişi İhracatçı Birliğine üye olarak, fatura cildini ve gümrük beyannemesini söz konusu birliğe onaylatır. Birlik karşılığında fatura değeri üzerinden üyelik aidatı tahsil edecektir. İhracatçı ürünlerini ülkesinden çıkartması ve ithalat yapan kişinin ürünler, gümrükten alabilmesi için çeşitli belgelerin düzenlenmesi için gerekli, kamu kuruluşlarına başvurmak gereklidir. Bunlar ithal ve ihraç edilecek ürün hakkında özelliklerin ve analizlerin yapıldığına dair sertifikalardır.
   Hazırlanan belgeler her koşulda Gümrük Müşavirine teslim edilmelidir. gümrük işlemleri gerçekleştirilen ürünler, nakliye için hazır duruma gelmiş olurlar. Vesaik belgelerinin son onayları da tamamlandıktan sonra ihracat yapan kişiye iade edilecektir. Bu vesaik içerisinden ithalatçının istediği belgeler ayrılarak posta ya da nakliye aracı ile ona teslim edilir.
   Böylece ithalatçıya ulaşacak vesaik belgeleri, ithalatçı kendi gümrüğüne ibraz eder ve bu şekilde gümrükten malı alabilir yoksa kendi ülkelerinde hazırlanmış bir vesaik işe yaramayacaktır. Daha sonra tüm gümrük işlemlerini halledip, mallarını gümrükten teslim alabilir. Son aşama da taraflar arasında anlaşılan ödeme miktarının ithalatçı tarafından anlaşıldığı şekilde gerçekleştirilmesiyle son bulur. Bazı teknolojik online sistemler ile malınızın olduğu gemi şu an Dünyanın neresinde ve ne zaman teslim edilecek bunu izleyebilirsiniz. Bunun yararı ihracatçı tarafından, ithalatçıya yaklaşık bir termin süresi verebilmesinde işe yaramaktadır. İthal ürünlerin özellikle gıda olan kısımları ülkemize girerken, Sağlık Bakanlığı izni ve Tarım İl Müdürlüklerinin kontrollerinden geçip izinlerinin alınmış olması gerekmektedir. Aksi taktirde ürünler gümrüğe takılacak ve bu işlemler gerçekleştirilene dek oradan çekilemeyecektir. Gümrükte bekleyen mallarınız için her beklediği gün süresince ek bedel ödeyeceğinizi sakın unutmayın.

   
 

19 Şubat 2015 Perşembe

İhracatçı mı yoksa İthalatçı mı Profesyonel Destek Almalıdır?

    Hep kafaları kurcalayan bu soruya yanıt vereceğiz ve İhracatçı mı yoksa İthalatçıProfesyonel destek almalı bunu anlatacağım ancak öncesinde Profesyonel destek dediğimiz şeye tam olarak nerelerde ihtiyacımız olacak bunları bilmeliyiz.
    Gümrük İşlemleri: Bu işlemler bir Dış Ticaret Operasyonunun olmazsa olmazıdır. İthal gümrüğünden ülkeye girecek malların gümrüğe giriş işlemlerinde ya da satılarak ihraç edilecek malların gümrükten çıkış işlemlerinde sürekli Gümrük İşlemleri yapılmakta ve buna ihtiyaç da duymaktayız. Normal şartlar altında İhracat ile ilgili gümrük işlemleri ihracatçı, ithalat ile ilgili gümrük işlemleri ithalatçı yapmalı iken artık günümüzde ICC nin sunduğu Incoterms Uygulamaları sayesinde taraf ayırmaksızın herkes istediği işlemi gerçekleştirebiliyor.
    Nakliye (Taşımacılık) İşlemleri: Dış Ticaret içinde ne olursa olsun nakliye tektir. İthalat ya da İhracat üzerinde ikisinde birden olamayacağı için hangi tarafta olacaksa o taraf üstlenir ve masrafları belirli prosedürler içinde o taraf karşılar.
    Sigorta İşlemleri: Sigorta da mallar için nakliye gibi tek taraflı ve bir defa için gerçekleştirilecek bir işlemdir. Sigorta nakliye ile eş güdümlü olarak zaten malların nakliye esnasında zarar görmemesi adına yaptırılan bir işlem bütünüdür. Burada dikkat edilecek nokta ise; nakliye için yapılmış anlaşmaya bağlı olmasıdır. Incoterms terimlerinden FOB, FCA, FAS ile nakliye yapılacaksa sigortayı ithalatçı ödemelidir. "D" li terimlerle yapılacak ise ihracatçı karşılamalıdır.
    Banka İşlemleri: Banka işlemleri de gümrük işlemlerinde olduğu gibi iki tarafta da oluşan masraflar bütünüdür. Ve gümrük işlemlerindeki uygulamalar banka işlemlerinde de geçerli olmaktadır.
    Bir Dış Ticaret Operasyonu esnasında ihracatçı için ülkeden döviz çıkarken, ithalatçı açısından da ülkeye döviz sokulmaktadır. Bu yüzden yetkili kurumlardan ve birliklerden gerekli izinlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Bu kurumların hemen hemen hepsi her Dış Ticaret işleminde yer almamaktadır. Kuruluşlar Şunlardır:
- 2002 Temmuz itibariyler İthalatçı Birlikleri
-İhracatçı Birlikleri
-Ticaret ve Sanayi Odaları
-Tarım İl Müdürlükleri
-İthalat İşlemleri konusunda ilgili bakanlıklar
-Dış Ticaret Müsteşarlıkları
-Standardizasyon Denetmenlikleri
-Gümrük Müdürlükleri
    Bu kuruluşlar Dış Ticaret İşlemleri içinde aktif olarak rol oynamaktadırlar ve çeşitli kazançlar elde etmektedirler. Ama asıl bahsetmemiz gereken Dış Ticaret Operasyonları içinde aktif olarak yer alan ama isimleri pek duyulmamış diğer kazanç kaynakları bunlar; Komisyonculuk- Transit Tüccarlık - Bayilik ve Temsilciliklerdir. Eğer tam olarak Dış Ticaret işi yürütemiyorsanız ya da kurmak istemiyorsanız bu aracı kurumlardan birinin gerçekleştirdiği gibi işler yaparak da iyi kazançlar elde edebilirsiniz.


    Who should take the professional support? We will searching the answers to this question on that article.
    Customs Procedures: These procedures requirement for Foreign Trade. We need this procedures during imports and export. Every side, can do every process thanks to Incoterms Aplications.
    Transport Operations: This process should be one side in allways. One side will defray to Transport Costs.
    Insurance Operations: This process look like to Transport Operations. Cause, insurance will protect  to goods during transportation.
    Banking: These procedures look like to Customs Procedures.
    Importer or exporter should take the needed some permission from competent authorities. These competent authorities are:
- Importer Unions from 2002
- Exporter Unions
- Chamber of commerce and Chamber of industry
- Provincial directorate of agriculture
- Ministries about importer process.
- The Undersecretariat of Foreign
- Standardization Inspectors
- Customs Offices
    These competent authorities are working on Foreign Trade as active. But there are other names like competent authorities in Foreign Trade. These names are: Brokerage - Transit Mercantilism - Distributor and Agencies. If you don't want working about Foreign Trade, you can working and gaining good money about these other mediation professions.

18 Şubat 2015 Çarşamba

Dış Ticarete Yardımcı Olan Meslekler...

    Dış Ticaret işinin tek başına var olmayan bir iş olduğu konusunu geçen yazımda belirtmiştim. Dış Ticarete taraf olan, işlemlerin gerçekleşmesinde yardımcı olan meslekler vardır. bunları bilmeniz işinizi yürütmeniz açısından büyük önem arz eder. Peki kimler, hangi meslekler Dış Ticarete yardımcı olurlar?
    Aslında temelde bakıldığında, alıcı ve satıcı arasındaki mal satılıp, alınması işlemidir Dış Ticaret. Ancak günümüzdeki özellikle uluslararası olarak yapıldığında yasaları ve prosedürleri işi biraz çetrefilli hale sokmaktadırlar. Alıcı ve satıcı; kalite dahilindeki malın, verilen tarih içinde teslimi ve tabiki malın bedelinin de zamanında ödenmesi konusunda yükümlüdürler. Bu sorumluluklarını yerine getirirken de yardımcı-aracı firmalardan ingilizcesi "Outsource" diye tabir edilen bu dış hizmeti almak zorundadırlar. Bu hizmeti, ticareti yapan kişilere sağlayan profesyonel kapsamlı firmalar şunlardır; Sigorta Şirketleri - Nakliye Şirketleri - Gümrük Müşavirleri - Bankacılar  ve bazı durumlarda büyük parti mallar konusunda ihtiyaç olan Gözetim Şirketleri.
   Yardımcı dediğimiz bu meslek kolları, Dış Ticaret operasyonlarınızın  sorunsuz gerçekleştirilmesinde önemli görevler üstlenirler. Bir başka şekilde de  örneğin bir süre sonra samimiyetinizin artacağı gümrük müşaviri, işleminizi daha çabuk yapmanız konusunda size yardımcı olacaktır v.b. Pratikliğin yanında kurumsallıklarını da ön planda tutan bu meslek kolları size verdiği hizmet karşısında ve gerçekleştirdiği ithalat-ihracat işleminiz için size fatura keseceklerdir.


    Foreign Trade as profession is not solo job. Need the some helper professions for this trade transactions. And Who are the helper professions?
    On basic Foreign Trade; seems between buyer and seller but its not simple like that. Cause, you need the outsource (other helper professions) for fulfillment of responsibilities. These professions are; Insurance Companies - Shipping Companies - Customs Brokers - Bankers and sometimes Surveillance Companies.
    Your Foreign Trade Operations are carried out smoothly by this professions. These corporations will giving invoice in return for operations to you.

17 Şubat 2015 Salı

Dış Ticaret Nedir? Uzmanından Öğrenin...

    İnsanoğlu varlığına başladığı dönemlerden bu yana ticaret ile uğraşan bir varlıktır. Ticaret eski dönemler bildiğimiz şekli ile değil de takas isimli malları mallarla değiştirme şekli ile vücut buluyordu. Sonralarda paranın icat edilmesiyle ve ürün çeşitleri arttıkça, takas yöntemi bir kenara bırakıldı ve para karşılığında mal alınmaya geçildi.
    Daha sonraki zamanlarda bir bir ülkelerin sınırları oluşmaya başladı ve para ile mal alma işi sınır ötesinde de yapılmaya başlandı. Sınır ötesi yapılan ticaretler günümüzde International Trading ya da Foreign Trade ismi ile ülkemizde de Uluslararası Dış Ticaret ismi ile anılmaya başlandı. Dış Ticaret kendi içinde farklılıklara ayrılan ve birçok aşamadan meydana gelen bir süreç niteliğindedir. Örneğin ödemeler için kullanılacak para, bu parayı ödemede kullanılan yöntemler, uluslararası ticarette dayatılan standart uygulamalar, bu işlerin hukuksal yanı gibi birçok çeşitliliği içinde barındırmakta.
    Genel bir bilgi üzerine gidilirse, Dış Ticaretin bizlere yüklediği yurt içi ve yurt dışı uygulamalarından haberdar olmak, kanunları bilmek ve günümüz teknolojisinde sürekli değişen bilgileri devamlı olarak güncel tutmak oldukça önemlidir. Dış Ticaretin bizlere sağladığı iş imkanları, kesinlikle incelemeye değer çeşitlilikte bir konudur.

    Concept of trade was actualized in very old tines. Swap method used in old times. Money founded on next times and started used money for all trade.
    Today world has a countries and using International Trading or Foreign Trade for trade subject. Foreign Trade is not alone cause it has a lot of concepts about trade methods. Traders must know to every concepts, laws and every ways to pay about foreign trade. International Trading has wide business opportunities. That opportunities must searching and learning.

14 Şubat 2015 Cumartesi

Dış Ticarete Başlamak

    Girişimcilik konusunda hemen hemen herkesin para kazanma amaçlı gerek ofis ortamında, gerekse home ofice denilen ev ortamından çalışma bazlı olarak araştırdığı, uygulamaya çalıştığı belki de iş konusunda en fazla imkanı yaratan sektörün başında Dış Ticaret geliyor.
    Dış Ticaret denildiğinde akla ilk gelen konulardan biri İthalat diğeri ise İhracat operasyonları konularıdır. Aslında Dış Ticaret sadece bunlarla sınırlı olmamak beraber bu iş ortamı içinde; komisyonculuk, aracılık isimleriyle anılan ama aslında Dış Ticaret Operasyonları konularında gerçekten kilit noktalarda iş yapan kişiler de bulunmaktadır.
    Dış Ticaret kapsamındaki tüm iş kolları ve bu işlerin nasıl yürüdüğü ile ilgili bilgiler ileriki yazılarım aydınlatıcı nitelikte ve işe yarar şekillerde anlatılacaktır. Dış Ticaret konusunda işin riskini en minimuma indirmeye çalışan grup; satın alma acenteleri, temsilcilik, komisyonculuk yapan Dış Ticaret Brokerları dediğimiz kısımdır. Bunlarda mal alım, satımları yok denecek kadar azdır. Depoda stoklu çalışmaz sadece müşterinin istekleri doğrultusunda, tedarikçiyi ve malı bularak Dış Ticaret Operasyonlarını gümrükler aracılığı ile gerçekleştirirler.
    Avrupa ülkelerinde sadece komisyonculuk ve temsilcilik konusunda faaliyet göstererek köklü firmalara destek olan şirketler bulunuyor. Bu şirketlerin müşteri portföyleri oldukça geniş ve belli bir referans limitine de ulaştığı için; İthalat ve İhracat ihtiyacı olan kurumlar mal alım, satım işlemlerinde bu tip şirketler ile çalışmayı tercih etmektedirler. Bu şekilde daha az masraf ile profesyonel destek almak firmalar için iyi olmaktadır.
    Uluslararası Ticaret kapsamında bu konulardan da yararlanılıp, alternatif iş kolları da olduğunu unutulmamalıdır. Dış Ticaret denilince akla artık nispeten daha kolay ve risksiz olan yardımcı iş kolları da gelmektedir.
   Dış Ticarete Başlamak konusunda acele etmeden bu yardımcı iş kollarını tanıyıp, öğrenmek ufkunuzun genişlemesi ve yeni fikirler oluşması konusunda yardımcı olacağı gibi yapacağınız işinizin de kalitesini arttıracaktır.